Oznámení o karanténě

Vážení rodiče,

je nám to moc líto, ale nemáme pro Vás dobrou zprávu. Včera večer jsme se, bohužel, dozvěděly, že jedna z našich učitelek má potvrzený Covid 19. Protože jsme společně  připravovaly otevření školy, máme teď celý pedagogický sbor v karanténě. Testovány budeme koncem týdne, výsledky se dozvíme zřejmě ve čtvrtek či v  pátek. Bude-li vše v pořádku, budeme moci školu otevřít. V případě pozitivního nálezu u jediné z nás by ale karanténa pokračovala….

V důsledku toho nám dvě paní učitelky zůstanou doma s dětmi a jedna na neschopence. Proto i v případě, že budeme moci školku za týden otevřít, budeme mít k dispozici pouze pět tříd. Nebude tedy možné, aby všechny děti zůstaly ve svých třídách a se svými učitelkami – vytvoříme nové skupiny podle počtu dětí. Dětí máme nahlášené ale téměř všechny.

Naléhavě Vás proto žádám o zvážení nutnosti umístění Vašich dětí.  Prosíme maminky na mateřské a rodiče, kteří pracují z domova…, aby nám pomohly a bylo možno nabídnout místa těm, kteří to opravdu nutně potřebují. Dejte nám, prosím, co nejdříve vědět, pokud si můžete své dítě nechat doma.

Moc Vám děkujeme za pomoc a pochopení. Jsme rády, že když už to muselo přijít, potkalo nás to ještě před otevřením školky a Vaše děti i Vy jste mimo toto ohrožení.

 

Za celý kolektiv Alena Pobudová, ředitelka školy

Informace o platbách

Vážení rodiče,

po dobu uzavření školy od 16. 3. do 24. 5. 2020 je platba školného prominuta. Za květen je školné stanoveno na 250,- Kč, za měsíc červen je již v plné výši 984,- Kč.

Tato platba je pro zapsané děti (s výjimkou povinného předškolního vzdělávání) povinná bez ohledu na přítomnost či nepřítomnost dítěte. Platbu lze prominout na základě Vaší žádosti, ke které je třeba doložit zdravotní důvody, pro které dítě v tomto školním roce již nastoupit nemůže. Docházka dítěte ale povinná není ani pro předškoláky.

Vážení rodiče,

sběr žádostí o přijetí je zajištěn proti zneužití. Box byl v určených dnech, tedy 11. a 12. 5. 2020, umístěn za hlavními dveřmi do budovy. Hned za dalšími prosklenými dveřmi byla po celou dobu pověřená osoba, která žádosti po odchodu rodičů bezodkladně předávala ředitelce školy k dalšímu zpracování.

V dalších dnech je možné žádosti odevzdat osobně po předchozí telefonické domluvě.

PODMÍNKY PROVOZU V DOBĚ OD 25. 5. – 30. 6. 2020

Na základě doporučení MŠMT a zřizovatele MČ Praha 11 stanovujeme tyto hygienické a bezpečnostní podmínky pro zajištění ochrany zdraví všech účastníků vzdělávání.

NIKDO S PŘÍZNAKY INFEKCE DÝCHACÍCH CEST, KTERÉ BY MOHLY ODPOVÍDAT ZNÁMÝM PŘÍZNAKŮM COVID 19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti, čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest, covidové prsty) NESMÍ DO ŠKOLY VSTOUPIT!

Obecné podmínky:

 • Pro vytvoření neměnných skupin dětí potřebujeme znát počty dětí, které budou docházet. Pokud jste to ještě neudělali, nahlaste nám závazně, zda potřebujete místo pro své dítě v době od otevření školy do 30.6.2020, a to nejpozději do 15.5.2020.
 • Pokud budete chtít z docházky své dítě omluvit, stačí napsat e-mailové oznámení, jak jste zvyklí.
 • Až do konce školního roku je zrušena povinná docházka předškoláků.
 • Žádáme rodiče, aby pečlivě zvážili možná rizika jak pro dítě, tak pro ostatní členy rodiny. Dítě bude znovu zařazeno k docházce do obnoveného provozu pouze na základě podepsaného Čestného prohlášení o bezinfekčnosti. Toto prohlášení odevzdejte při příchodu do mateřské školy. Bez něho nebude dítěti vstup do MŠ umožněn. Formulář najdete pod tímto textem a bude také k dispozici u vstupu do MŠ.
 • Školní stravování bude zajištěno v běžné podobě, upraveno bude pouze pro děti s dietním omezením.
 • Plánované společné akce – divadla, kroužky, výlety, vycházky mimo areál školy se ruší.
 • Podle počtu přihlášených dětí a personální situace školy vytvoříme skupiny, které budou po celou dobu od 25.5.- 30. 6. 2020 neměnné, za předpokladu, že nám nebude chybět některá členka pedagogického sboru (nemoc, OČR). Bude-li to provozně možné, nebudeme děti spojovat při scházení a rozcházení. Pro zajištění těchto požadavků bude upraven provoz mateřské školy – každá třída bude otevřena v době od 7 – 16.30 hodin.
 • Pravidelně je zajištěno větrání všech prostor 1x za hodinu 5 minut.
 • Několikrát denně se dezinfikují povrchy a předměty, které používá více osob (kliky dveří, spínače světel, zvonků, vodovodní baterie…). Všechny prostory školy jsou pravidelně dezinfikovány virucidními prostředky.
 • V rámci snižování spotřeby plastů nezajišťujeme jednorázové návleky na boty, prosíme rodiče, aby si přinesli vlastní nebo v budově chodili bez obuvi.

Pravidla denního provozu:

 • Do areálu MŠ vstupují rodiče i děti v rouškách (či jinou ochranou úst a nosu). V době příchodu a odchodu dětí v budově MŠ mají roušku (respirátor) také pedagogové. Děti a pedagogové v prostoru mateřské školy během dne roušky mít nemusí.
 • Použitou roušku, ve které dítě do školky přišlo, rodič odnese s sebou a na zpáteční cestu přinese dítěti novou. Každému dítěti dejte, prosím, do pytle v šatně alespoň jednu čistou roušku v plastovém sáčku pro případ výskytu infekce během pobytu ve školce.
 • Rodiče se zdržují v areálu jen na dobu nezbytně nutnou. Pokud se v určitou dobu vyskytne větší množství osob pohromadě, prosím, vyčkejte venku, dodržujte rozestupy alespoň 2 metry. Počítejte proto s delším časem pro předání dětí. Abychom předešli zbytečným frontám, bude doba pro příchod dětí prodloužena až do 8.30 hodin. Desinfekce na ruce pro dospělé bude k dispozici v každém vstupu do budovy.
 • Před předáním dítěte učitelce si dítě pod dohledem rodiče řádně umyje ruce vodou a mýdlem po dobu cca 20-30 sekund. Zpřístupníme proto přímý vstup do umývárny ze šatny.
 • Pro bezpečné zajištění pitného režimu venku si každé dítě denně přinese označenou láhev s pitím.
 • Dítě nenosí žádné hračky z domova. Zredukujte, prosím, i množství oblečení v pytlích.

Pokud by se objevilo v průběhu provozu MŠ u dětí, či zaměstnanců podezření na možné příznaky COVID 19, bude okamžitě zajištěna izolace, informována spádová hygienická stanice a zák. zástupce dítěte, který je povinen dítě bezodkladně vyzvednout.

Ochranné a desinfekční prostředky zajišťujeme ve spolupráci se zřizovatelem MČ Praha 11 v dostatečném množství.

 

V Praze, dne 7. 5. 2020

Alena Pobudová, ředitelka školy

Čestné prohlášení o bezinfekčnosti

Podmínky provozu po otevření školy

 

 

 

 

 

Informace ke znovuotevření školy

Rada MČ Praha 11 připravuje vydání doporučení pro ředitele MŠ, aby v případě příznivé epidemiologické situace, s účinností od 25. 5. 2020, obnovili provoz jimi řízené mateřské školy.

Vážení rodiče,

na základě včerejšího jednání zřizovatele a ředitelů MŠ se budeme řídit jejím doporučením, takže s největší pravděpodobností naši školku znovu otevřeme 25. 5. 2020. Momentálně připravujeme podmínky provozu, o kterých Vás budeme včas informovat.

Na děti se těší celý kolektiv mateřské školy.

Zdravá Pětka

Dobrý den, vážení rodiče!

Naše mateřská škola již nějakou dobu spolupracuje se Zdravou 5. Ve spolupráci s ní bychom Vám rády nabídly aktivity, kterých se můžete se svými dětmi zúčastnit právě teď, bez ohledu na uzavřenou školu:

 • Zdravá 5 poskytuje zdarma:

·        Sérii PRACOVNÍCH LISTŮ a VZDĚLÁVACÍCH VIDEÍ pro školáky i předškoláky na procvičení a prohloubení znalostí o správném stravování a základech výživy.

·        Spoustu TIPŮ a RECEPTŮ NA ZDRAVÉ, JEDNODUCHÉ, CHUTNÉ A VÝŽIVNÉ POKRMY nejen pro děti.

 

ZAPOJTE SE DO SOUTĚŽE FINÁLE ZDRAVÉ 5!

 • FINÁLE ZDRAVÉ 5 je celostátní kuchařská soutěž, ve které týmy soutěží se svými recepty na zdravou a nápaditou svačinu o věcné a zážitkové ceny. Letos se do soutěže mohou hlásit i RODIČE S DĚTMI.
 • Stačí zaslat fotografii a originální recept zdravé svačinky, která bude obsahovat libovolné ovoce nebo zeleninu.
 • Veškeré informace týkající se soutěže rodiče naleznou na https://zdrava5.cz/finale-zdrava5.

SLEDUJTE FACEBOOK ZDRAVÉ 5

 

Ať se Vám Vaše dílo daří!

S pozdravem kolektiv mateřské školy Blatenská

Pohádka pro radost

Vážení rodiče,

účastníme se projektu na podporu babiček a dědečků v domovech pro seniory, kteří jsou teď opravdu velmi osamělí. Děti mohou namalovat obrázek své oblíbené pohádky, ten nahrají k nám na web. My pak vše vytiskneme a doručíme babičkám a dědečkům.

Více na: https://www.mezi-nami.cz/pohadka-pro-radost

Budeme moc rádi, pokud se s námi do projektu zapojíte a vyzvete i vaše děti a rodiče. Moc Vám děkujeme.