Informace o platbě stravného a školného 2019/20

Vzhledem k neustálému nárůstu cen potravin a s přihlédnutím k faktu, že výše stravného nebyla velmi dlouho měněna, bude v tomto školním roce cena stravného 39,- Kč na den (pro děti 7 leté, tj. s OŠD, je cena 42,- Kč.). Měsíční záloha na stravné je tedy 858,- Kč. Děkujeme za pochopení.

Připomínáme, že výše školného pro rok 2019/20 je 984,- Kč.

Informace o stravném a školném 2019-2020

Vítáme Vás v novém školní roce 2019/20

Prázdniny utekly jako voda, začíná nový školní rok.

Těšíme se na nové kamarády, společné zážitky a zábavu!

Rozdělení nových dětí na třídy bylo zasláno mailem a bylo vyvěšeno na dveřích hlavního vstupu do MŠ Blatenská.

Ostatní děti zůstávají ve svých třídách.

Bronzová medaile – MATEŘINACUP

Dne 30. 5. 2019 se výběr dětí z naší školky zúčastnil fotbalového turnaje MATEŘINACUP. Děti bojovaly statečně jako lvíčata a tygříci. Soupeřům unikaly jako hbité rybičky a ještěrky. Za skákajícím míčem neúnavně hopsaly jako žabičky a zajíci. Do obrany si stoupaly jako statečná slůňata. Svým výkonem se zasloužily o 3. místo. Děkujeme za reprezentaci školy a blahopřejeme ke skvělému umístění.

Ocenění za mezigenerační spolupráci

Ve čtvrtek 23. května jsme se sešli se zástupci organizace Mezi námi a vedoucím OŠK Prahy 11, Mgr. M. Platzem. Naší mateřské škole byla paní Kateřinou Jirglovou slavnostně předána značka Mezigeneračně, která je uznáním za to, že dlouhodobě a aktivně napomáháme sbližování mezi nejmladší a nejstarší generací. Děti z naší školy se pravidelně schází se seniory z DPS Blatenská, kde společně tvoří, povídají si a sdílí hezké chvilky po celý školní rok. Děti se na každé setkání moc těší.

Změna programu – Blatenská

Vážení rodiče,

z technických důvodů na straně dodavatele je dnešní plánovaná akce pro děti Mobilní planetárium „Korálový útes“ přesunuta na pondělí 20. 5. 2019.

Děkujeme za pochopení.