Úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2020-2021

 

Na základě zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky 14/2005 v platném znění, je úplata

pro školní rok 2020 -2021 stanovena ve výši:

993,- Kč za kalendářní měsíc s účinností od 1. září 2020

Splatnost nejpozději do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.

Povinné předškolní vzdělávání pro děti, které k 31. 8. 2020 dovrší 5 let věku,

je poskytováno bezplatně.

V Praze dne 30. 5. 2020

Alena Pobudová

ředitelka školy

 

Stravné ve školním roce 2020-2021

Stravné ve školním roce 2020-2021

Vážení rodiče, vzhledem k neustálému růstu cen potravin jsme v zájmu zachování vyváženého jídelníčku dětí nuceni i my přistoupit ke zvýšení ceny stravného.

S platností od 1.9.2020 je tedy cena celodenního stravného stanovena takto:

  • pro dítě do 6 let – 42,-Kč/den.
  • pro děti s odloženou školní docházkou – 45,-Kč/den

Měsíční záloha na stravné bude nově činit 924,-Kč (resp. 990,-Kč).

Děkujeme za pochopení!

Alena Pobudová, ředitelka školy

Prázdninový provoz – přihlášené děti

Všechny děti, které jsou přihlášené k prázdninovému provozu a které mají zaplacené školné, jsou přijaté. Připomínáme, že prázdninový provoz pro přihlášené děti je od středy 1. července 2020 v MŠ Babákova. 

děti z Blatenské = třída F – Lvíčata

děti z Babákovy = třída E – Slůňata

provoz 7.00 – 16.30 h.

Pro rodiče nově přijatých dětí

Vážení rodiče,

před nástupem dítěte do mateřské školy v září 2020 je nezbytné odevzdat řádně vyplněný Evidenční list dítěte, potvrzený lékařem. Formulář je zde ke stažení nebo si jej můžete vyzvednout přímo u nás ve školce. Upozorňujeme Vás, že bez tohoto Evidenčního listu není skutečný nástup dítěte možný.

Evidenční list 2020-21