Platby školného a stravného v době uzavření školy

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci a dočasnému uzavření mateřské školy upravujeme platbu školného – úplaty za předškolní vzdělávání takto:

  • za měsíc březen bude školné kráceno na polovinu, tedy na 492,-Kč
  • za  měsíc duben školné vybíráno nebude 
  • další školné bude vybíráno až v okamžiku, kdy bude znám termín opětovného zahájení provozu

Stravné samozřejmě po dobu nepřítomnosti dětí není třeba platit.

Vzhledem ke skutečnosti, že většina z Vás má zřízený trvalý příkaz, není nutné ho měnit nyní, ale lze jej ukončit o dobu uzavření školy dříve (tedy nyní nechat platby proběhnout a příkaz na květen a červen pak již zrušit a vzniklé nižší částky doplatit přímo. Případné přeplatky na školném i stravném Vám v létě budou v každém případě samozřejmě vráceny.

 

Vážení rodiče,

v návaznosti na usnesení vlády ze dne 16. 3. 2020 a zaslaný požadavek Magistrátu hl. m. Prahy určila MČ Praha 11 školy k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí. Jde o výjimku z pravidla o zákazu osobní přítomnosti žáků, které bylo přijato usnesením vlády dne 12. 3. 2020.

Jedná se zejména o rodiče, kteří poskytují zdravotní služby a pracují v orgánech ochrany veřejného zdraví, v bezpečnostních sborech a na policii, jsou příslušníky ozbrojených sil nebo pracují jako zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení. Velmi si vážíme všech těchto obětavých lidí, kteří pracují v prvních liniích a denně riskují své zdraví. Starají o to, aby byly zajištěny základní potřeby našich občanů, a situace je pro ně náročná nejen z hlediska pracovního, ale často i soukromého, protože jsou rodiči nezletilých dětí.

V Praze 11 jsou pro ně nyní k dispozici tyto školy:

  • Základní škola a mateřská škola Chodov, Praha 4, Květnového vítězství 57
  • Základní škola, Praha 4, Květnového vítězství 1554 a detašované pracoviště MŠ Stachova
  • Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, K Milíčovu 674 a detašované pracoviště MŠ Janouchovy

Ředitele výše uvedených škol jsme informovali o potřebě zajistit službu k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí. Zájemci z řad rodičů, hlaste se prosím na e-mailu vera.syrinkova@praha.eu.

Vybrané školy musí přijmout a řídit se obecně platnými opatřeními, která jsou aplikována v případě infekční nákazy, a zároveň se musí řídit platnými doporučeními orgánu veřejného zdraví (nebo zdravotnického zařízení) pro zabezpečení prevence proti nákaze koronavirovou infekcí. Školy by se měly plnit postupně dle potřeby města, akci organizuje a koordinuje Magistrát hl. m. Prahy.

Řada dobrovolníků nám také nabízí pomoc se šitím roušek jak pro dospělé, tak pro děti, kterou samozřejmě využíváme.

Ošetřovné – vydávání

Vážení rodiče,

pokud potřebujete pro zaměstnavatele potvrzení k čerpání ošetřovného na dítě, napište mi, prosím, na e-mailovou adresu školky jméno a rodné číslo svého dítěteinfo@ms-blatenska.cz ). Vyplněnou žádost Vám během dne pošlu elektronicky.

Informace k ošetřovnému najdete i na adrese:   https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru

V tuto chvíli Vám ještě nemohu dát bližší informace k otázce platby školného v období uzavření školy,  ani o záloze na ozdravný pobyt dětí (školku v přírodě), ale řeším to s právním zástupcem školy. Prosím Vás zatím o trpělivost, budu Vás informovat, jakmile to bude možné.

Děkuji za Vaše pochopení!

Alena Pobudová, ředitelka školy

PŘERUŠENÍ PROVOZU mateřské školy od 16.3. a zrušení školky v přírodě

Vážení rodiče,

s platností od pondělí 16.3.2020 je až do odvolání přerušen provoz mateřské školy.

Stalo se tak z důvodu toho, že situace je v Praze velmi vážná a je nutno chránit jak děti a rodiče, tak  i zaměstnance škol. Rozhodnutí vychází z usnesení mimořádné schůze Rady MČ Praha 11. Rada se řídila doporučením MŠMT a dle našich informací k tomuto opatření směřuje i řada dalších MČ.

Potřebujete-li potvrzení pro zaměstnavatele (OČR), vydá Vám je na požádání od pondělí 16.3.2020 mateřská škola.

Na základě vyhlášení nouzového stavu a zrušení všech akcí nad 30 lidí musel být zrušen i ozdravný pobyt dětí (školka v přírodě), který měl proběhnout v týdnu od 23. – 27.3.2020.

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám, ať tuto rozbouřenou dobu všichni přečkáte ve zdraví!

Alena Pobudová a kolektiv zaměstnanců mateřské školy

Přerušení provozu školy

Usnesení Rady MČ Praha 11

Usneseni vlady k vyhlaseni nouzoveho stavu

Informace_k_nouzovemu_stavu

Žádost

Vážení rodiče,

žádáme Vás o co nejrychlejší sdělení, zda budete pro Vaše děti potřebovat v příštím týdnu, tj. 16.- 20.3.2020, školku. 

Pokud již dnes víte, že se až do konce mimořádných opatření o své děti postaráte sami, sdělte nám to rovněž co nejdříve.

Po dobu mimořádných opatření rušíme všechny kroužky, divadla a ostatní aktivity.

 

mail: info@ms-blatenska.cz

sms: 725 466 949

tel.: 272 933 137

 

Děkujeme za spolupráci.

Omezený provoz

Vážení rodiče,

děkujeme Vám za spolupráci. Přišlo opravdu minimum dětí. Školka je v omezeném provozu.

Od zítřka, tj. 12.3.2020, budou všechny děti v budově v Blatenské.

 

Děti z Babákovy ve třídě A – Žabičky

Děti z Blatenské ve třídě D – Ještěrky

 

Sledujte web školy. Naleznete zde všechny aktuální informace.

Děkujeme.

 

PROSBA PRO RODIČE

Na základě dnešního rozhodnutí Bezpečnostní rady státu o zrušení výuky základních, středních a vyšších odborných škol žádáme všechny rodiče, jejichž děti navštěvují mateřské školy na území MČ Praha 11, aby, bude-li to možné, nechali své děti do odvolání doma. Pro děti, které nemohou zůstat doma, budou mateřské školy v omezeném provozu  otevřené.

Mnohokrát děkuji

Mgr. Martin Platz | Úřad městské části Praha 11
vedoucí Odboru školství a kultury

sídlo: Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 4
pracoviště: místnost 412, Vidimova 1324, 1325, 149 00 Praha 4
tel.: 267 902 326
e-mail: platzm@praha11.cz, web: www.praha11.cz

Zrušení lekcí plavání

 

Na základě dnešního rozhodnutí vedení městské části Prahy 11 a  společnosti Aqua Sport Club se až do odvolání ruší lekce plavání dětí z mateřských škol. Zrušené lekce budou nahrazeny.  Věříme, že zrušení lekcí nebude mít dlouhého trvání.