Vážení rodiče,

v návaznosti na usnesení vlády ze dne 16. 3. 2020 a zaslaný požadavek Magistrátu hl. m. Prahy určila MČ Praha 11 školy k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí. Jde o výjimku z pravidla o zákazu osobní přítomnosti žáků, které bylo přijato usnesením vlády dne 12. 3. 2020.

Jedná se zejména o rodiče, kteří poskytují zdravotní služby a pracují v orgánech ochrany veřejného zdraví, v bezpečnostních sborech a na policii, jsou příslušníky ozbrojených sil nebo pracují jako zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení. Velmi si vážíme všech těchto obětavých lidí, kteří pracují v prvních liniích a denně riskují své zdraví. Starají o to, aby byly zajištěny základní potřeby našich občanů, a situace je pro ně náročná nejen z hlediska pracovního, ale často i soukromého, protože jsou rodiči nezletilých dětí.

V Praze 11 jsou pro ně nyní k dispozici tyto školy:

  • Základní škola a mateřská škola Chodov, Praha 4, Květnového vítězství 57
  • Základní škola, Praha 4, Květnového vítězství 1554 a detašované pracoviště MŠ Stachova
  • Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, K Milíčovu 674 a detašované pracoviště MŠ Janouchovy

Ředitele výše uvedených škol jsme informovali o potřebě zajistit službu k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí. Zájemci z řad rodičů, hlaste se prosím na e-mailu vera.syrinkova@praha.eu.

Vybrané školy musí přijmout a řídit se obecně platnými opatřeními, která jsou aplikována v případě infekční nákazy, a zároveň se musí řídit platnými doporučeními orgánu veřejného zdraví (nebo zdravotnického zařízení) pro zabezpečení prevence proti nákaze koronavirovou infekcí. Školy by se měly plnit postupně dle potřeby města, akci organizuje a koordinuje Magistrát hl. m. Prahy.

Řada dobrovolníků nám také nabízí pomoc se šitím roušek jak pro dospělé, tak pro děti, kterou samozřejmě využíváme.