Informace – havárie vody Babákova

Dobrý den, vážení rodiče,

v průběhu svátečního víkendu, bohužel, došlo v budově mateřské školy Babákova v důsledku technické závady k rozsáhlému úniku vody, která výrazně postihla zejména  třídu Lvíčat. Z tohoto důvodu byl již vystěhován nábytek, odstraněny poškozené podlahové krytiny, provedena revize elektrorozvodů a opět zprovozněn rozvod vody. V následujících dnech bude sanováno poškozené zdivo a omítky a instalovány vysoušeče. Teprve po vysušení mokrých zdí bude možno přistoupit k jejich opravě a výmalbě. V tuto chvíli je velmi těžké odhadnout čas, potřebný k dokončení všech prací a zprovoznění třídy.

Hledáme samozřejmě nejlepší způsob, jak zajistit po dobu této výjimečné situace péči o děti tak, aby se jich dotkla co nejméně. Jde nám zejména o to, aby děti mohly pokud možno zůstat se svými učitelkami a abychom je nemuseli rozdělovat do ostatních šesti tříd.

Od zítřka se tedy třída Tygříků o své prostory podělí se Lvíčátky.

Děti ze třídy Lvíčat budou nadále využívat svoji šatnu. Po převlečení je, prosím, odveďte nahoru do třídy Tygříků, kde na ně budou čekat  paní učitelky z obou tříd a děti si zde budou společně hrát. Po uzavření školy pak jedna skupina zůstane ve třídě a druhá v herně, využijeme i upravené prostory sborovny. Vše budeme denně přizpůsobovat aktuálnímu počtu přítomných dětí.

Věřím, že společnými silami se nám podaří tuto náročnou a nepříjemnou situaci zvládnout a Mikuláš již bude moci navštívit děti ve zrekonstruované třídě. Držte nám palce, prosím. Věřte, že pro to uděláme, co se jen dá!

Děkuji Vám všem za pomoc a pochopení!

Alena Pobudová a kolektiv zaměstnanců školy