Testy školní zralosti

Vážení rodiče, pokud si nejste jisti, zda je Vaše dítě opravdu zralé pro vstup do první třídy ZŠ od letošního září, nabízíme Vám možnost otestovat školní zralost dítěte u nás ve školce. Poraďte se svou paní učitelkou na třídě. Pokud bude třeba, je nutné vyplnit dotazník pedagogicko-psychologické poradny. V průběhu týdne po jarních prázdninách paní doktorka z poradny děti vyšetří.

POTVRZENÍ NA DAŇOVÉ SLEVY

Vážení rodiče,

podle § 38l zákona č. 586/1992, o dani z příjmu, máte, pokud platíte školné, nárok na slevu na daních.

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole, které Vám umožní o tuto slevu požádat, jsou pro Vás připravena ve Vašich třídách. Požádejte o ně svoji paní učitelku.

Plavání II. pololetí

Vážení rodiče,

ve středu 14. 2. 2018 začíná plavecký kurz pro přihlášené děti ze třídy Ještěrek a Zajíců.

Cena je tvořena příspěvkem na provoz bazénu a dopravou – náklady na lektora hradí ÚMČ Praha 11.

Platba za kurz (16 lekcí) včetně dopravy je 1.340,-Kč. Je splatná do 31. 1. 2018, odpočítanou částku v hotovosti předejte, prosím, paní učitelce na třídě.

Děti potřebují batůžek na záda s osuškou, sprchovým gelem, plavkami, silikonovou plaveckou čepicí (ne látkovou) a plaveckými brýlemi.